Pomôcka pre pilotov (2019)

 

Milí priatelia Airliners.sk.

Aj tento rok Vám prinášame pomôcku, ktorá je určená nie len pre pilotov, ale aj budúcich absolventov, prípadne nadšencov lietania.

V pomôcke nájdete aj „nové“ frekvencie, ktoré ešte len vstúpia do platnosti. Zároveň sa budeme snažiť aktualizovať pdf v prípade, že budú zmenené ďalšie frekvencie 🙂 (dátum úpravy dokumentu nájdete v spodnej časti pdf-ka).

Prostredie letectva má statické, aj dynamické údaje. Preto prebehlo zopár úprav a opráv a my Vám môžeme opäť dať do pozornosti >>> TENTO <<< dokument. (aktualizácia: 14.10.2019)

—————————————————————————————————————

Upozorňujeme ale, že má len informatívny charakter a nie je určený na prevádzkové účely. Obsahuje aj garantované aj negarantované informácie. Preto Vás prosíme,  nepodceňujte Vašu predletovú prípravu.

—————————————————————————————————————

V prípade, že sa Vám naša pomôcka páči a rozhodnete sa ju používať, budeme radi. Na „oplátku“ sa potešíme, ak podporíte sponzorským príspevkom naše občianske združenie. Napríklad poukázaním na náš účet číslo SK60 8330 0000 0025 0087 1928, ako poďakovanie za vynaloženú prácu a úsilie.

 
Prajeme Vám veľa úspešných letových hodín.

PS1: v prípade návrhov na úpravu, alebo doplnenie nás kľudne kontaktujte na info@airliners.sk

 

 

Vyhlásenie
Airliners.sk,o.z. nie je zodpovedné za žiadne priame, nepriame alebo následné škody spôsobené použitím alebo nedostupnosťou informácií a publikácií, osobitne, ale nie výlučne, za chyby alebo omyly v obsahu internetových stránok Airliners.sk,o.z., alebo za následky spôsobené ich použitím, ani za nesprávny prenos alebo nesprávne použitie, a to aj v prípade, že Airliners.sk,o.z. bolo upozornené na možnosť vzniku takých škôd. Toto obmedzenie sa aplikuje aj v prípade, že zodpovednosť za následky je uplatňovaná na základe zmluvy, úmyselného porušenia alebo na akomkoľvek inom základe.

 

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

©2020 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Forgot your details?