Občianske združenie Airliners.sk podpísalo dohodu o spolupráci s UP NETWORK

Občianske združenie Airliners.sk podpísalo dohodu o spolupráci s novovznikajúcou televíziou UP NETWORK zameranou na letectvo, ktorá upravuje podmienky spolupráce pri vzájomnej propagácii oboch subjektov prostredníctvom sociálnych médií, televízie a internetu.

Airliners.sk

Airliners.sk

Airliners.sk

Občianske združenie Airliners.sk bolo založené v roku 2014 s cieľom podporovať a rozvíjať aktivity na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni v oblasti letectva. Združenie aktívne spolupracuje nielen s letiskami, leteckými spoločnosťami, či klubmi, ale aj s organizáciami cestovného ruchu a inými združeniami, ktoré do značnej miery ovlyvňujú udržanie a rozvoj leteckej dopravy. Jedným z hlavných cieľov združenia je komunikácia s verejnosťou, miestnou samosprávou, krajmi, podnikateľskými subjektami, obchodnými komorami a s orgánmi zodpovedných za legislatívne zmeny v rámci podpory a rozvoja leteckej dopravy. Airliners.sk sa taktiež zameriava na publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti v oblasti leteckej dopravy s následným efektom rozvoja turizmu a ekonomickým prínosom pre región v spádovej oblasti letiska.
Občianske združenie Airliners.sk je dobrovoľné, nezávislé a nepolitické združenie, ktorého členom môže byť každá fyzická a právnická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia.
Predseda Občianskeho združenia Airliners.sk Juraj Ondruš o spolupráci povedal: “Som veľmi rád, že roky našej práce budeme môcť prezentovať prostredníctvom UP NETWORK širšiemu publiku aj mimo stredoeurópskeho regiónu.
Kontakt: e-mail: info@airliners.sk web: www.airliners.sk

UP NETWORK

UP.NETWORK

UP.NETWORK

Televízna stanica začala svoje vysielanie 14.4.2017 a hlavným vysielacím jazykom je čeština. Televízia spustila vysielanie v Českej republike, Slovenskej republike a Holandsku. Špecializuje sa na dokumenty s leteckou tématikou. Jej riaditeľ, František Borovský viedol do roku 2014 slovenskú televízii JOJ. Minulý rok bol výkonným riaditeľom českej celoplošnej TV Barrandov.
Zakladateľ UP NETWORK, pán František Borovský k podpisu dohody poznamenal: “Sme radi, že UP NETWORK môže spolupracovať s Airliners.sk na tvorbe zaujímavého obsahu z leteckého priemyslu. Naši diváci a fanúšikovia Airliners.sk sa majú na čo tešiť!
Kontakt: e-mail: info@up.network web: www.up.network

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?