Ako si piloti vyberajú dráhu

„Podľa čoho sa určuje, z ktorej dráhy bude štartovať?“
„Neviete niekto, na ktorú dráhu poletí?“

To sú niektoré z otázok, ktoré sa na fórach spotterov objavujú neustále. Cieľom tohto článku je dať návod aj menej skúseným fanúšikom letectva, ako sa v tejto problematike zorientovať. Pochopíte, čo všetko má vplyv na výber dráhy na odlet alebo prílet, naučíte sa, kde nájsť potrebné informácie, aby ste boli čo najviac v obraze a zistíte, v akom časovom horizonte má vôbec význam sa tieto otázky pýtať. Ako príklad si vezmeme bratislavské letisko, pretože je nielen najväčšie na Slovensku, má najviac leteckej prevádzky, v jeho okolí sa vyskytuje najviac spotterov, ale hlavne má 2 vzletovo-pristávacie dráhy (VPD), čo je pre tento článok kľúčové 🙂

Nasledovať bude popis jednotlivých faktorov, ktoré vplývajú na výber dráhy, v poradí od najdôležitejšieho. Upozorňujem však, že toto poradie nie je fixné – za určitých okolností sa jednotlivé faktory môžu predbiehať, o čom, sa dočítate tiež nižšie. Vopred upozorňujem, že reč je o „veľkých“ lietadlách pravidelnej a nepravidelnej dopravy, ktoré lietajú podľa prístrojov. Pre malé lietadlá letiace podľa vizuálnych pravidiel platia síce podobné pravidlá, avšak s určitými odchýlkami.

Dráhy, ktoré sú k dispozícii

Na našom letisku sú 2 VPD, na ktoré sa dá prilietať, respektíve z nich odlietať vždy dvomi smermi. Označované sú ako 04, 13, 22, 31 a ktorá je ktorá už isto dobre viete. Nie vždy sú však obe k dispozícii – či už 04/22 alebo 13/31 môže byť na určitý čas uzavretá, či už kvôli oprave jej povrchu alebo osvetlenia, prípadne kvôli nevyhovujúcim podmienkam (na dráhe je 20 cm utlačeného snehu na vrstve ľadu), alebo je jednoducho využívaná na neštandardné státie lietadiel (ak k nám priletí niečo väčšie, prípadne veľa lietadiel naraz (napríklad kvôli majstrovstvám sveta vo futbale vo Viedni)). Ak je teda jedna uzavretá, o to ľahší je výber dráhy, ktorá sa má použíť.

O tom, že je niektorá dráha uzavretá, sa piloti dozvedia z príslušných NOTAMov. NOTAM (NOtice To AirMen, dôležité správy pre pilotov), sa distribuujú rôznymi kanálmi – nepiloti sa k nim môžu dostať buď vyhľadaním na internete (LZIB NOTAM, kde LZIB je identifikátor letiska v ICAO formáte), prípadne pomocou rôznych aplikácií. Môžu tiež využiť stránku ais.lps.sk, kde si môžu po prihlásení všetky aktuálne slovenské NOTAMy prečítať.

Preferencie dráhového systému

Najmä kvôli obmedzeniu hluku sa v Bratislave prednostne používajú dráhy 22 a 31 pre pristátia a dráhy 04 a 13 pre vzlety. Vzhľadom na výhodnú konfiguráciu križujúcich dráh sa používajú konfigurácie 31 pre pristátie a 04 pre odlety, prípadne 22 / 13, aby odlety neleteli priamo oproti príletom, čo samozrejme z dôvodu nebezpečenstva zrážky nie je možné (musí byť medzi nimi aspoň cca. 5 minút rozdiel, aby bolo možné zabezpečiť potrebný rozstup). Ak je jedna dráha uzavretá, používa sa konfigurácia 31 / 31, prípadne 22 / 22. Odlietavajúcim lietadlám je však v takom prípade umožnený vzlet z opačnej dráhy, ak to dovoľuje prevádzková situácia (ak nie sú v tom čase prílety, s ktorými by si takpovediac zavadzali).

Dráhy, ktoré sa v danom momente používajú pre prílety a odlety, sa označujú ako dráhy v používaní. Ktoré sú to, sa piloti dozvedia z vysielania ATIS, čo je automatické vysielanie najdôležitejších prevádzkových a meteorologických informácií na príslušnej frekvencii. Nepiloti sa ich môžu dozvedieť 3 spôsobmi: buď pozorovaním prevádzky (ak všetci pristávajú na dráhu 31, asi bude v používaní), na telefonickej linke 02/48 57 20 90 (91, 92), alebo vlastnou dedukciou (ak fúka severný vietor, v používaní budú dráhy 31 / 04).

Počasie – vietor

Pre všetky lietadlá je dôležité, aby pri vzlete a pristátí smerovali proti vetru. Ak by leteli v smere vetra, potrebovali by na rozjazd, prípadne zabrzdenie o dosť dlhšiu dráhu, čo môže byť za určitých okolností nebezpečné. Všetky lietadlá majú preto limity, s akými zložkami bočného, prípadne zadného vetra môžu vzlietať. Niektoré spoločnosti si ešte vlastnými postupmi tieto limity znižujú. Typickými limitnými hodnotami pre zadný vietor u nás sa bežne vyskytujúcich lietadiel je 10, prípadne 15 uzlov (jednotka rýchlosti používaná v letectve: 1 uzol = 1 námorná miľa za hodinu = 1,852 km/h = 0,5144 m/s). Bočný vietor je síce nepríjemný, ale nie je taký kritický. Lietadlá sú bežne schopné zvládať aj bočnú zložku vetra prekračujúcu 30 uzlov. Ak je však k dispozícii dráha s vhodnejšou orientáciou (priamo oproti vetru), piloti to často radi využijú. Tu sa k slovu dostáva spomínané predbiehanie – ak totiž fúka silný vietor, ktorý by spôsobil prekročenie spomínaných limitov, znižovanie hluku ide bokom a pilot si môže zvoliť dráhu, ktorá mu vyhovuje (najmä s ohľadom na bezpečnosť).

Informácie o aktuálnom a predpovedanom vetre sa dajú zistiť pomerne jednoducho. K dispozícii sú aj stránky a aplikácie, ktoré čerpajú priamo z leteckých správ o aktuálnom (METAR) a predpovedanom (TAF) počasí. Napríklad stránka SHMÚ, časť Letecká meteorológia.

Prístrojové vybavenie dráhy

V Bratislave sú 2 prístrojové dráhy: 22 a 31, pričom druhá spomínaná je vybavená ešte presnejšími leteckými navigačnými zariadeniami. V praxi to znamená, že lietadlá sú vedené prístrojmi až do malej výšky a tesnej blízkosti dráhy, čo je za pekného počasia príjemné, ale za nízkej oblačnosti alebo malej dohľadnosti nevyhnutné. Ak je teda niektoré z využívaných zariadení mimo prevádzky a ostatné faktory (najmä vietor) to umožňujú, prednosť dostane druhá dráha. Toto všetko sa týka príletov, odlietavajúce lietadlá využívajú z technického vybavenia len dráhové svetlá.

Informácie o výpadkoch navigačných zariadení sú taktiež distribuované prostredníctvom NOTAMov a vysielania ATIS.

Počasie – ostatné faktory

Piloti sú pri voľbe dráhy ovplyvnení aj inými faktormi počasia, najmä búrkami. Ak sa napríklad priamo nad Chorvátskym Grobom nachádza jadro búrky, piloti si obvykle vypýtajú dráhu 13 na odlet, namiesto 04 prípadne radšej pristanú na dráhe 31 ako 22. Dopravné lietadlá majú v tomto veľkú výhodu – kvalitný meteo radar na palube, ktorý im v reálnom čase poskytne obraz o tom, kadiaľ by letieť nemali. Žiaľ, vidí len pred seba – niekedy sa preto stáva, že lietadlo sa najprv krúti po zemi, kým si piloti jednotlivé mraky „nasvietia“ a objavia tak nimi preferovaný smer vzletu.

Ekonomika

Všade prítomný faktor, ktorý sa však v letectve dostáva k slovu až po bezpečnosti. Ak tomu ale žiadne z vyššie uvedených okolností nebránia, piloti si môžu zvoliť dráhu tak, ako im vyhovuje a nemusia sa riadiť dráhami, ktoré sa aktuálne používajú. Ak prilietavajú od Čiech, majú to bližšie na dráhu 22, ak odlietavajú do Maďarska, majú to najbližšie z dráhy 13. Niektorí piloti chcú byť čo najrýchlejšie vo vzduchu a vypýtajú si radšej dráhu, na ktorú nebudú musieť dlho rolovať po zemi. Iní sa zas neponáhľajú a sú ochotní radšej počkať pár minút na pristávajúce lietadlá, ak im to umožní odletieť vytúženým smerom. V každom prípade je len na pilotoch, či si vypýtajú inú dráhu, ako je v používaní. Riadiaci letovej prevádzky však často vedia, čo môžu od ktorého lietadla očakávať a snažia sa im vychádzať v ústrety.

Zhrnutie

Na to, aby ste odhadli, či si budú piloti žiadať využitie inej dráhy, ako je v používaní, potrebujete jedinú vec – skúsenosti. Vašou útechou však môžu byť dva fakty – veľké lietadlá a také, ktoré nie sú častými návštevníkmi na našom letisku, sa väčšinou uspokoja s dráhou v používaní a málokedy si pýtajú inú. A ak by ste sa ocitli pri inom, oveľa vyťaženejšom letisku, tak vedzte, že kvôli hustote prevádzky sú dráhy v používaní takmer vytesané do kameňa.

Ak budete teda chcieť vedieť, na ktorú dráhu bude pristávať lietadlo o týždeň, máte smolu. Ak nie je vopred ohlásené uzavretie jednej z dráh, môže to dopadnúť akokoľvek. Podobne je tomu aj v prípade, ak chcete vedieť, kam pristane lietadlo zajtra. Zachrániť vás v takomto prípade môže iba predpoveď počasia, ak je v nej uvedené, že bude fúkať silný vietor, ktorý znemožní využitie jednej z dráh. Ak sa viete prispôsobiť a stačí vám to hodinu dopredu, môžete sa pomerne s istotou spoľahnúť na aktuálny smer vetra, prípadne informácie uvedené vo vysielaní ATIS.

Som si istý, že sa časom naučíte pomerne presne predpovedať, čo môžete očakávať od lietadiel, ktoré by ste chceli vidieť. Ak budete dostupné informácie sledovať dlhodobo, určite si nenecháte ujsť zvláštne príležitosti, ako napríklad kombinácia juhovýchodného vetra a uzavretej dráhy 04/22 (prezradím vám, že vtedy lietadlá pristávajú tzv. okruhom, to znamená že vo výške asi 200-300 metrov obletia letisko a pristanú na dráhu 13, tesne ponad Zlaté piesky a diaľnicu).

SabChi

©2023 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?