Letisko Žilina – novinky

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila 27. 03. 2019 prevod časti majetkovej účasti štátu na podnikaní Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. vo výške 65,52 % podielu na základnom imaní spoločnosti  na Žilinský samosprávny kraj. (ŽSK).

Ide o proces, ktorý bol zahájený ešte v roku 2018, kedy bol zastavený plán prenájmu letiska na 15 rokov na základe žiadosti ŽSK. Žilinské letisko trápi viacero problémov, mimo iného krátka vzletovo-pristávacia dráha, ale aj záväzky z minulých období.

V roku 2018 dosiahla spoločnosť stratu vo výške cca 44 000 eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 takmer o 100 000 eur menej. Je zrejmé, že je reálna šanca na znovuoživenie letiska, ale to je možné len za aktívnej spolupráce subjektov pôsobiacich v podnikateľskej oblasti a v oblasti cestovného ruchu v danom regióne, ktoré následne budú profitovať z externalít, ktoré im dané letisko prinesie.

Určité kroky už boli vykonané aj v roku 2018, kedy prebiehal výcvik pilotov UT Air Europe / STA, začala spolupráca s českým FlyOnTime, slovenskou firmou Anius a.s. a došlo k rozvoju leteckých a boli vykonané kroky aj na rozvoj neleteckých činností.

Hlavný nedostatok a to krátka RWY a následne veľmi malý podiel charterových letov na celkovom objeme prevádzky a možnosť obslúženia väčších typov lietadiel, nebol z dôvodu finančnej náročnosti riešený. ŽSK má v prvom kroku v pláne predĺžiť RWY o 200 metrov, čo mierne pomôže prilákať potenciálnych dopravcov s väčšími primárne turbovrtuľovými lietadlami. V súčasnosti je však trend obmedzovania letov týmito typmi a nasadzovania väčších lietadiel (napr. ČSA vyradili lietadlá typu ATR 42 a ostávajú im len väčšie lietadlá ATR 72, kde sa taktiež hovorí o ich postupnom vyraďovaní. Austrian Airlines plánujú do roku 2022 vyradiť celú svoju flotilu lietadiel typu Dash 8-400).

Následne v druhom kroku však bude potrebné predĺžiť RWY ešte viac, vybudovať nové odbočenie na TWY, ideálne aj nové TWY a rozšíriť APN. O investíciách do infraštruktúry akou je napr. rezervačný systém, prípadne potrebné zmeny v rámci terminálu nehovoriac.

Toto je oblasť kde dokáže výrazne zapracovať práve kraj, ktorý najlepšie pozná potreby v danej oblasti, má spoluprácu s podnikateľskými subjektami a vie rýchlejšie reagovať na potreby daného regiónu. Aj z tohto dôvodu možno vnímať hlbšie zapojenie kraja len pozitívne a dúfame, že prispeje k rozvoju letiska tak, ako je tomu napr. v Piešťanoch, kde aj za pomoci firmy Anius sa podarilo prilákať charterových dopravcov na letnú sezónu 2019. Toto momentálne v Žiline nie je možné, ale je možné stavať na rozlietaní letiska subjektami a podnikateľmi z daného regiónu a nadviazať tak na prvé kroky, ktoré boli urobené už v minulom roku, kedy sa LSŽ obrátilo na hlavné podnikateľské subjekty v regióne a im ponúkla svoje služby, napr. aj v oblasti cargo letov, ktoré dovtedy nemohli byť vykonávané, keďže spoločnosť nemala (resp. sama nebola) regulovaného agenta.

Rezervy sú aj v oblasti rozvoja neleteckých činností a to uskutočnení rôznych kultúrnych, spoločenských podujatí, promo akcií, vystúpení skupín a pod. a aj keď boli podniknuté určité kroky, je potrebné ich ďalej rozvíjať.

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?