Na návšteve v CIA

Nie, neboli sme v meste Langley v Spojených štátoch Amerických. Boli sme na letisku M.R.Štefánika, konkrétne v hangári Dopravného úradu (ICAO kód je CIA). V hangári sme mali možnosť oboznámiť sa s lietadlom Let L-410UVP-E-LW registrácie OM-SYI, ktoré slúži na kalibráciu a meranie leteckých navigačných zariadení. Lietadlu sa podľa vykonávaných prác hovorí aj Calimera. Rovnako, Calimera je aj jej volačka v rádiovej komunikácii.

Lietadlo bolo vyrobené v Kunoviciach v roku 1987. Základná konštrukcia modelu L410 pochádza zo 60-tych rokov. Modernizovaná verzia L410-UVP-E bola predstavená v roku 1986. Táto verzia ponúka päťlisté vrtule, zvýšenu vzletovú hmotnosť a palivové nádrže na koncoch krídel. Naša Calimera začala svoju púť v Riadení letovej prevádzky (RLP) v Prahe. Po roku 1993 bola prevedená do majetku Leteckého úradu SR a neskôr Dopravného úradu.

Lietadlo sa už na prvý pohľad líši od štandardnej dopravnej verzie. Je rozšírené o viacero antén, ktoré slúžia na príjem signálov z navigačných zariadení typu VOR, DME, ILS IMG_7778a pod. Vnútri je zmena rovnako dramatická. Namiesto 19tich sedačiek je vnútro rozdelené na 2 časti – časť určená pre operátora meracích zariadení a na zadný salón pre 4 pasažierov. Posádku lietadla tvoria dvaja piloti a jeden operátor, ktorého náplňou práce je sledovať a analyzovať správnosť a kvalitu signálu.

Práce sú vykonávané na civilných, vojenských letiskách a na rádionavigačných zariadeniach na území SR počas celého roka. Merania jednotlivých navigačných zariadení,civilných a vojenských letísk  vykonávajú podľa  harmonogramu letového overovania a  prebiehajú za plnej prevádzky. V zahraničí sa merania pre silnú hustotu prevádzky vykonávajú aj v noci.

Meracie úkony na letiskách si vyžadujú pozemnú prípravu, kedy na presne určenú a zameranú pozíciu na letisku je umiestnený prijímač, ktorého úlohou je zvyšovať presnosť GPS signálu v lietadle. Prijímač si vozí Calimera so sebou a býva umiestnený v prednom batožinovom priestore. Presnosť GPS v lietadle sa pri použití pozemného prijímača
zvyšuje až na maximálnu odchylku +- 20cm. Následne sú vykonávané priblíženia na letisko presne podľa publikovných postupov. Calimera je na rozdiel od iných modelov L410 rozšírená o autopilota, čiže priblíženia počas meraní prebiehajú na autopilota v spojení s meracou konzolou. Zaujímavosťou je, že povely na riadenie lietadla cez  autopilota nastavuje  operátor merania priamo zo svojho pracoviska. To zabezpečí, že opakované priblíženia budú takmer identické. Pri IMG_7879meraní jednej dráhy sa vykoná až 16 priblížení.

Počas merania je na letisku pripravená obsluha rádionavigačných zariadení a prípadné korekcie sú nasadené takmer okamžite.

Možno to bude znieť ako klišé, ale po dnešnej návšteve Calimery a po rozhovore s p. Mikulíkom musím uznať, že je veľká škoda, že sa o tejto službe resp. práci nehovorí viac. Ako nám príde samozrejmé, že veci fungujú tak ako majú a nemusíme vnímať tie malé kolieska, bez ktorých by to skrátka nefungovalo.

Chcem v mene celého OZ poďakovať pánovi Mikulíkovi z Dopravného úradu za to, že nám umožnil nahliadnuť do zákulisia a za množstvo zaujímavých informácií.

Tags:

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

©2020 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Log in with your credentials

Forgot your details?