Založenie OZ

Podporte nás 2% z vašich daní

Občianske združenie Airliners.sk bolo založené v roku 2014  s cieľom podporovať a rozvíjať aktivity na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni v oblasti letectva.

Združenie aktívne spolupracuje nielen s letiskami, leteckými spoločnosťami, či klubmi, ale aj s organizáciami cestovného ruchu a inými združeniami, ktoré do značnej miery ovlyvňujú udržanie a rozvoj leteckej dopravy.

Jedným z hlavných cieľov združenia je komunikácia s verejnosťou, miestnou samosprávou, krajmi, podnikateľskými subjektami, obchodnými komorami a s orgánmi zodpovedných za legislatívne zmeny v rámci podpory a rozvoja leteckej dopravy. Airliners.sk sa  taktiež zameriava na publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti v oblasti leteckej dopravy s následným efektom rozvoja turizmu a ekonomickým prínosom pre región v spádovej oblasti letiska.

Predseda Občianskeho združenia Airliners.sk Juraj Ondruš o činnosti združenia  povedal :  Som veľmi rád, že sa nám hneď na začiatku podarilo dostať pod jedno krídlo rôznorodých priaznivcov letectva – od fotografov, cez cestovateľov, pilotov, odborníkov na destinačný manažment až po laickú verejnosť. Našim cieľom je propagovať letectvo prostredníctvom sociálnych sietí, stretnutí a diskusií s odbornou a laickou verejnosťou.

Občianske združenie Airliners.sk je dobrovoľné, nezávislé a nepolitické združenie, ktorého členom môže byť každá fyzická a právnická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Kontakt:
e-mail: info@airliners.sk
web: www.airliners.sk

Tags:

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?