Slovensko spúšťa Datalink (CPDLC)

Boeing 737 cockpit

Podľa tlačovej správy, ktorú vydali Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR) sa už od decembra tohto roku zjednodušuje a zefektívňuje spôsob komunikácie medzi lietadlami v našom vzdušnom priestore a riadiacimi. O systéme datalink (Controller-pilot data link communication – CPDLC) sme písali už dávnejšie v našom článku.

Od decembra 2022 budú môcť aj lietadlá prelietavajúce slovenským vzdušným priestorom využívať takzvaný Datalink. Je to pokročilý systém dátového spojenia v leteckej doprave, ktorý slúži na zasielanie informácií medzi lietadlom a riadiacim letovej prevádzky a dopĺňa tradičnú hlasovú komunikáciu medzi pilotnou kabínou a strediskami riadenia letovej prevádzky.

Tento systém pomôže zvýšiť kapacitu letovej prevádzky a aj jej bezpečnosť. Zamestnanci Letových prevádzkových služieb SR majú mimoriadne náročné a zodpovedné povolanie a preto každé zlepšenie, ktoré im uľahčí prácu, vítam,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Slovensko zavedením Datalinku naplní nariadenie Európskej komisie ešte z roku 2009. Pravdou je, že s nasadením systému meškáme, čo je podľa šéfa rezortu dopravy zodpovednosť predchádzajúcich manažérov. Ministerstvo dopravy pre meškajúce nasadenie systému už skôr vyvodilo personálne dôsledky voči bývalému vedeniu Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky (LPS SR).

Okolité krajiny využívajú Datalink už niekoľko rokov a Slovensko patrí medzi posledné krajiny Európskej únie,
ktoré ho zavádzajú. Som veľmi rád a ďakujem celému tímu za to, že po nástupe nového manažmentu LPS SR
sme stihli dobehnúť zameškané“, zhodnotil riaditeľ LPS SR Martin Kabát.

Na zavedenie Datalinku bolo potrebné implementovať nové technické vybavenie, zabezpečiť dátové prenosy,
upgradovať simulátor ako aj vyškoliť riadiacich letovej prevádzky.

Všetko toto sme zvládli v rekordne krátkom čase a to aj preto, že sme mali možnosť čerpať skúsenosti z okolitých krajín. Výcvikovým programom, ktorý schválil a jeho realizáciu pravidelne monitoroval Dopravný úrad SR, prešli s najlepším hodnotením na úrovni A všetci riadiaci letovej prevádzky. Tým, ktorí majú záujem o ďalšie hodiny výcviku budú naši inštruktori plne k dispozícii počas prvých mesiacov nábehovej fázy systému“, pokračuje M. Kabát.

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?