S letovým plánom do zahraničia…

 

Sezóna sa blíži. Určite všetci poznáte význam predletovej prípravy, overenia si meteo informácií, alebo aj podania letového plánu.

Mnohí z Vás využívajú rôzne zdroje na samotné podanie letového plánu, avšak výstup z toho by mal byť rovnaký – správne podaný a najmä správne distribuované údaje predmetného letového plánu.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Opakovanie je matkou múdrosti, preto samotný FPL, ktorému sme sa venovali a ktorý sme priblížili nájdete TU, a článok ako sa lieta v priestore triedy G sme popísali TU.

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Dnes je na “trhu” niekoľko aplikácií, ktoré môžu piloti využiť – IBAF, NetBriefing, RocketRoute, SkyDemon, Autorouter a iné CFSPs (CFSP – Computer Flight Plan Software Provider). Rozdiely medzi nimi, čo sa týka dizajnu pre pilotov, zobrazovania a pod., nebudeme rozoberať. Každý pilot si určite nájde to, čo mu vyhovuje. Chceli by sme upriamiť pozornosť na inú vec.

Pozrime sa na let do a zo zahraničia s letovým plánom.

TFFG / TFF - Grand Case Guadeloupe

Grand Case-Espérance Airport © Martina De Coster Hunova

Keďže ste si už určite oprášili vedomosti o FPL 🙂 tak si podáte na Váš výlet k moru letové plány. Jeden na cestu k moru a druhý na cestu domov. V prvom príklade využijete na svoju prípravu a podanie FPL niektorý z dostupných CFSP. Naťukáte si napr. na tablete trať, vyplníte údaje a kliknete na „podať FPL“. A poviete si, super, hotovo. A tu prichádza to známe slovo „ale“…

Odoslanie FPL zo spomínaných aplikácií nie vždy znamená, že máte aj podaný FPL. Kliknutím na tlačítko „send“ vo väčšine prípadov sa iba spustia procesy, na ktorých konci by mal byť Váš FPL v poriadku. Tieto procesy sú však pre niektorých pilotov veľkou neznámou.

© Seagle Air ATO

© Seagle Air ATO

Skúsime to preto trochu vysvetliť, objasniť a poradiť.

Väčšina krajín má vo svojich AIP-och (Aeronautical Information Publication) napísané, že v prípade, ak odlietate z letiska XXXX v danej krajine, letový plán si máte podať na ARO (ATS Reporting Office), ktoré je na danom letisku, resp. slúži danému letisku odletu.

Ak zoberieme našu krajinu, pre podanie VFR FPL na odlety z letísk na Slovensku slúži Centrálna ohlasovňa letových prevádzkových služieb – zjednodušene CARO (prosím, nie karo 🙂 ). V Českej republike majú tiež centrálny briefing, rovnako ako v Nemecku. Samozrejme v niektorých krajinách fungujú briefingy (ARO) na viacerých letiskách, t.z. nemajú zatiaľ centralizované služby.

Príklad textu z AIPov: „…Letový  plán  s  výnimkou  stálych  letových  plánov  sa musí predložiť pred odletom Centrálnej ohlasovni ATS Bratislava (CARO)…“

„…Letový   plán   musí   být   předložen   výhradně prostřednictvím Centrální ohlašovny letových provozních služeb Praha (ARO Praha)…“

„…VFR and VFR/IFR (mixed) flight plans and associated messages shall be normally filed at the competent ARO at the departure aerodrome in accordance with addressing principles set in AIP Croatia, ENR 1.11 Addressing of flight plan messages…“

Preto, ak spomínané CFSPs reálne fungujú podľa všetkých predpisov, letový plán prijatý od Vás by mali odoslať na ARO letiska odletu (samozrejme, ak nie je stanovené inak v predpisoch, dohodách a pod.). ARO letiska odletu – to je zodpovedné za distribúciu Vášho FPL, nie CFSP. Bohužiaľ, teória je jedna vec a realita druhá a preto nie vždy CFSPs sú, povedzme, stopercentní.

Ďalšou vecou, ktorá môže (ale nemusí) byť problém, je kontrola Vášho FPL. Samozrejme aplikácie Vám skontrolujú formát, aby jednotlivé polia letového plánu nemali viac znakov ako je povolené, aby neobsahovali nepovolené znaky atď. Otázkou je, ako sa popasujú s preklepmi alebo „hlúposťami“, ktoré tam pilot môže chtiac/nechtiac napísať. Ako príklady sa dajú uviesť chybne vyplnená výška letu – namiesto A105 (altitude 10 500ft) je preklep A500 (altitude 50 000ft), čo pri lietadle napr. Cessna 182 by mohol byť problém 🙂 Alebo preklep pri ICAO kóde letiska – LHPR vs LKPR… a príkladov z reálneho života by bolo neúrekom 🙂 a možno aj na samostatnú knihu. Pozor, našim cieľom nie je ukázať a dokázať, že niektorí piloti sú neschopní. Cieľom je vzájomná spolupráca a pochopenie práce a povinností všetkých zúčastnených strán 🙂

© Seagle Air ATO

© Seagle Air ATO

Viete že zaujímavosťou niektorých CFSPs je napríklad to, že ak si na mape kliknete na nejaký VFR výstupný bod (napríklad SAMORIN), systém/aplikácia Vám vo Vašom OFP (Operational Flight Plan) tento bod bude zobrazovať ako SAMORIN, avšak letový plán odošle v podobe súradníc (diskusiu na tému súradnice vo FPL môžeme prípadne nechať na ďalší článok 🙂 ). Pokiaľ vieme, tak 99,9% pilotov o tom ani len netuší. Nemusia to samozrejme robiť všetky aplikácie, ale keďže nechceme menovať, tak… 🙂

Príklad FPL zo CFSP:

(FPL-OM12345-VG
-WT9/L-VY/S
-LZPE0900
-N0100A045 DCT KUVEX/N0100A044 DCT DIMLO DCT 4632N01611E DCT 4625N01607E DCT 4614N01536E/N0100A050 DCT 4614N01516E DCT 4604N01510E DCT 3554N01501E DCT 4552N01439E/N0100A049 DCT 4553N01416E DCT 4545N01412E
-LJPO0230 LJMB LHSM
-RMK/FORMATION OF 2 WT9 PLANES EET/LHCC0039 LJLA0123 DOF/180101)

Odhliadnuc od deviatich súradníc (mimochodom všetkých deväť je iba v Slovinsku), podľa ktorých na prvý pohľad nie je úplne jasná trať, má tento FPL ešte ďalšiu vážnejšiu „chybičku krásy“. Uhádnete akú?

Príklad nie veľmi vydareného FPL:

(FPL-OMABCD-VG
-AC11/L-SY/S
-LZIB1625
-N0150VFR DCT WGM045027 DCT LKBA DCT LKKA
-LKRO0115 LKTB LKKV
-EET/LKAA0003 DOF/YYMMDD)

Opravený FPL po konzultácii s pilotom:

(FPL-OMABCD-VG
-AC11/L-SY/S
-LZIB1625
-N0150VFR STUPAVA DCT LANZHOT DCT LKBA DCT LKKA
-LKRO0115 LKTB LKKV
-EET/LKAA0020 DOF/YYMMDD)

Poďme ďalej…

V druhom príklade využijete na podanie Vášho FPL niektoré ARO. Samozrejme že v dnešnej dobe si FPL viete podať aj elektronicky v prípade „klasických“ briefingov a nemusíte chodiť osobne s papierovým formulárom 🙂 Aj keď vidieť práve v dnešnej IT dobe živého pilota na briefingu je celkom fajn 🙂

Podľa nás je klasické ARO trochu vo výhode oproti CFSPs – v „kamennom“ ARO sedia ľudia. Ich úlohou je služba pilotom a zabezpečenie, aby sa letové plány dostali do systémov letových prevádzkových služieb bez chýb (resp. aby sa chyby čo najviac eliminovali). Z reálneho lietania by sa dalo povedať, že ešte stále existujú piloti, ktorí uprednostnia človeka pred aplikáciou a radšej si vybavia veci telefonicky.

Či už využijete na podanie Vášho FPL k moru aplikáciu alebo klasické ARO, v oboch prípadoch je za distribúciu zodpovedné ARO daného letiska.

Uvedieme modelový príklad – VFR let z Trenčína (LZTN) do Portorožu (LJPZ) a späť. Oba letové plány si podáte na CARO Bratislava. Za kontrolu (v rámci možností) a hlavne distribúciu letového plánu smerom LZTN → Portorož je zodpovedné CARO Bratislava. To po prijatí Vášho FPL ho skontroluje a podľa poľa 15 (trať), prípadne s pomocou EET/ v poli 18, distribuuje FPL na AFTN adresy stanovíšť, ktorých sa let týka, napr. FIC Bratislava, TWR Piešťany, TWR Bratislava, FIC Budapest, FIC Ljublana, TWR Portorož a prípadne ďalšie AFTN adresy, ktoré si jednotlivé štáty uvádzajú v AIPe, časť ENR 1.11. A niekedy je ich požehnane, dokonca niektoré aj nelogické 🙂

Druhý letový plán, smer Portorož → Bratislava, ktorý si tiež podáte na CARO Bratislava, má nasledovný „život“. Opäť ho briefing skontroluje v rámci možností a následne ho odošle na ARO letiska Ljubljana – LJLJZPZX (AFTN adresa, podľa ICAO štandardu, prvé štyri znaky označujú letisko a znaky ZPZ označujú stanovište ARO, TWR má ZTZ, APP má ZAZ, FIC je ZFZ, ACC má ZQZ…). ARO Ljubljana  je zodpovedné za distribúciu a rovnako ako  CARO Bratislava, aj ono skontroluje daný letový plán a podľa trate ho rozpošle (v Slovinsku je za distribúciu letových plánov odlietavajúcich zo slovinských letísk zodpovedná Ljubljana 🙂 )

Na príklade vidíte, prečo sú správne údaje vo FPL dôležité.

Preto v prípade, ak letíte do zahraničia a podáte si FPL, z reálnej prevádzky máme pre Vás odporúčanie:

  • vždy si overte na letisku odletu, či je Váš FPL v poriadku. Dovolíme si tvrdiť, že toto platí dvojnásobne, ak ste sa rozhodli podať si FPL cez CFSPs 🙂

Ľudia sú len ľudia, stroje sú len stroje, môže sa stať čokoľvek. Predídete tým zbytočným zdržaniam a nepríjemnostiam. V prípade, že sa vyskytne nejaký problém vo FPL v zahraničnom FIRe, väčšinou sa dotknuté stanovište „ozve“ a napíše napríklad služobnú správu, že niečo nie je v poriadku s Vašim FPL. Preto je rovnako dôležité uvádzať Vaše telefónne číslo, aby sa Vám bolo možné dovolať a podávať FPL včas (včas neznamená 5-10 min. pred odletom) 🙂

Snáď sme aspoň trochu pomohli a ak by ste mali akékoľvek otázky, napíšte nám na info@airliners.sk

 

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?