To nie je strašidlo alebo ako vyplniť FPL

Keď chce niekto letieť, mal by mať plán. Nejaký. Napríklad aj taký letový plán. My sa teraz postupne pozrieme na formulár letového plánu, na jeho jednotlivé polia, prípadné chyby a možno otvorili diskusiu o niektorých „sporných“ bodoch, prípadne sa vzájomne dozvedeli niečo nové, aby nám vzájomná spolupráca uľahčila lietanie. A hlavne – všetkým ukázali, že FPL nehryzie 🙂

Takže poďme na to pekne postupne.

Predpis L4444 definuje letový plán nasledovne:
Letový plán (Flight plan, FPL) – Stanovené údaje o zamýšľanom lete alebo časti letu lietadla, ktoré sa predkladajú stanovištiam letových prevádzkových služieb.

Tu by sme si dovolili doplniť niečo z praxe – letový plán je plán, podľa nás aj od slova plánovať a vykonaný let je potom realita, ktorá zahŕňa napríklad už aj letové povolenia. To znamená, údaje v letovom pláne by mali byť na začiatku v súlade s predpismi a použiteľné pre prevádzkové služby. Ako si ukážeme, nie je to žiadna jadrová veda.

Podať si letový plán je v dnešnej dobe mimoriadne ľahké, pričom je možné využiť viacero spôsobov. Ak bude záujem, môžeme sa venovať aj tejto téme v samostatnom článku. Spomenieme IBAF, osobné predkladanie, zaslanie faxom, telefonicky, prípadne emailom. Všetky spôsoby majú svoje špecifiká, ale aj nejaké to „obmedzenie“. Avšak pri podávaní letového plánu (FPL) je dobré ísť v takom poradí, v akom idú jednotlivé polia. Najmä ak podávate FPL cez telefón.

Začneme teda poľom číslo 7identifikácia lietadla.

FPL - aircraft identification

FPL – aircraft identification

Toto pole môže obsahovať maximálne sedem znakov. Identifikáciou môže byť registračná značka lietadla, alebo ak má spoločnosť pridelený ICAO kód, tak jeho kombinácia napr. s číslami. Pri registračnej značke sa ale v tomto poli nepoužíva pomlčka. A keďže je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť, uvedieme príklady: OMAQD, OMDYCH, OMM111, OM8888, SLL1234, ESK777 atď.

Postreh z praxe: pri telefonovaní ohľadom FPL a správ s ním súvisiacich (zdržanie, zmena, zrušenie) je dobré začať práve s identifikáciou: „Dobrý deň, OscarMikeAlphaBravoCharlie, žiadam poslať správu DLA (delay) na čas 08:00 (UTC).“ Je pravda, že Slovensko nie je obrovská letecká komunita, ale predsa len priradiť meno a priezvisko ku konkrétnemu lietadlu môže byť niekedy problém 🙂

Nasleduje pole číslo 8  – pravidlá letu a druh letu.

FPL - flight rules, type of flight

FPL – flight rules, type of flight

Pravidlá letu sa zapisujú písmenami I, V, Y, Z.

I       – ak sa celý let zamýšľa vykonať podľa IFR      (Instrument Flight Rules)
V       – ak sa celý let zamýšľa vykonať podľa VFR     (Visual Flight Rules)
Y       – ak sa let začne ako IFR a následne jednou alebo viacerými zmenami pravidiel letu
Z       – ak sa let začne ako VFR a následne jednou alebo viacerými zmenami pravidiel letu

V prípade kombinovaného letu IFR → VFR resp. VFR → IFR je potrebné v poli 15 (trať) uviesť bod/body, kde sa plánuje zmena pravidiel letu. Uvedieme príklady:

IFR:                     -N0230F110 NIT A42 DEDIS
IFR/VFR            -N0230F110 NIT A42 DEDIS VFR
VFR:                   -N0230VFR SENEC NITRA LZPT
VFR/IFR:           -N0230A055 ZLATE KLASY NIT/N0230F110 IFR A42 DEDIS
VFR/IFR/VFR: -N0230A055 ZLATE KLASY NIT/N0230F110 IFR A42 DEDIS VFR
VFR/IFR:           -N0230F110 BELUŠA DBV IFR B45 NIT

Druh letu sa zapisuje písmenami S, N, G, M, X.

S       – pre pravidelnú dopravu
N      – pre nepravidelnú dopravu
G      – lety všeobecného letectva
M     – vojenské lety
X       – iné lety ako sú definované vyššie (napríklad výcvik)

Ak by sme to mali napísať úplne zjednodušene, tak veľkí prevádzkovatelia ako ČSA, RYR a pod. si zvyčajne píšu S, prevádzkovatelia ako NetJets, TatraJet (biznis jety) si píšu N, malé lietadlá v aerokluboch si píšu G a napríklad tréningové lety, pozorovanie a pod. si píšu X.

Ďalej nás čaká pole letového plánu číslo 9, t.z. počet a typ lietadiel a kategória lietadla podľa turbulencie v úplave.

FPL - type of aircraft

FPL – type of aircraft

Počet lietadiel sa píše vtedy, keď je viac lietadiel ako jedno 🙂 t.z. skupinový let dvoch a viac lietadiel a môže mať jeden alebo dva znaky.

Typ lietadla už je trochu zložitejšia téma. Vychádzame z ICAO dokumentu DOC8643 (Aircraft Type Designators). Má odhadom 300 strán a nachádzajú sa v ňom kódy pre jednotlivé typy lietadiel. V niektorých prípadoch môžete použiť napríklad aj všeobecné označenie pre vetroň GLID, ultralight ULAC, balón BALL, autogyro GYRO atď.

V prípade, že Vaše lietadlo nemá pridelený ICAO kód, nevymýšľajte si prosím vlastný, ale do poľa 9 napíšte ZZZZ a typ lietadla sa neskôr uvedie v poli 18 za skratkou TYP/ (o tom potom).

ZZZZ sa zapíše aj v prípade, ak letí skupina lietadiel, v ktorej sú rôzne typy (príklad: Cessna 172 a WT-9 Dynamic). Rovnako ako pri nepridelenom ICAO kóde sa v poli 18 rozpíšu jednotlivé lietadlá za skratkou TYP/.

Rozdelenie lietadiel podľa turbulencie v úplave je nasledovné:

L     – LIGHT             / ĽAHKÉ             – MTOW je 7000kg alebo menej
M    – MEDIUM        / STREDNÉ        – MTOW je viac ako 7000kg a menej ako 136 000kg
H     – HEAVY             / ŤAŽKÉ             – MTOW je viac ako 136 000kg
J      – SUPER HEAVY / SUPER ŤAŽKÉ  – Airbus A380

Príklady:
Let L-410 Turbolet                    = L410/L
Diamond DA-20 Katana           = DV20/L
C
essna 510 Mustang                = C510/L
Learjet 75                                 = LJ75/M

Radi by sme opäť spomenuli skúsenosti z reálnej prevádzky – kedysi sa napríklad Piper Pa-28 označil iba ako PA28. Avšak v dnešnej dobe je toto konkrétne lietadlo rozdelené do viacerých podkategórií a označenia môžu byť P28A, P28R, P28U a pod.

Rovnako býva problém v lietadlách Zlín. Lietadlá ZLÍN Z-42 / 142 / 242 majú spoločné ICAO označenie Z42. ZLÍN Z-43 / 143 má Z43 atď. atď. atď.

Dostávame sa, podľa nášho názoru, asi k najkomplikovanejšiemu poľu letového plánu – pole 10 – vybavenie a schopnosti. Ani po zmene DOC4444 z roku 2012 to niekedy nie je jednoduché.

FPL - equipment

FPL – equipment

Pripomenieme, že pod schopnosťami sa myslí prevádzkyschopné vybavenie lietadla, ako aj schopnosti zodpovedajúce posádke, t.z. stroj & človek. Zároveň máme pripravenú samostatnú pomôcku pre túto časť FPL : POMOCKA_L4444_pole_10.

Nasleduje pole č. 13 – letisko odletu a čas (8 znakov a čas samozrejme v UTC). Tu nám vie pomôcť DOC7910 – Location Indicators, čo v preklade znamená, že je to zoznam letísk, ktorým bol pridelený ICAO kód. Zoznam slovenských letísk s ICAO kódom nájdete aj v AIP SR, časť AD 1.3. alebo aj v našej pomôcke.

FPL - Departure airport

FPL – Departure airport

Čo sa týka času, stále sa stáva , že piloti diktujú, resp. fungujú v LT (local time) a tým pádom prichádza k viacerým nedorozumeniam. Preto si treba uvedomiť, že v letectve fungujeme všetci v UTC 🙂 V lete UTC + 2h = local time a v zime je to UTC + 1h = local time.

Do poľa 13 sa uvádza čas EOBT (Estimated Off-Block Time – predpokladaný čas začatia rolovania).

Príklady:
LZJS0700
LZIB0915

 

 

Letový plán pokračuje poľom 15 – trať. V tomto poli sú spolu tri údaje:

1.) cestovná rýchlosť
2.) cestovná hladina
3.) trať

FPL - Route

FPL – Route

Cestovná rýchlosťpravá vzdušná rýchlosť je vyjadrená v:

K   – kilometroch za hodinu: K a štyri číslice (K0200, K0180, K0550…)
N  – uzloch: N a štyri číslice                           (N0200, N0440, N0090…)
M – pravé Machové číslo: M a tri číslice      (M083…)

Plánovanú cestovnú hladinu pre prvú alebo celú časť trate, ktorá sa má letieť vyjadríte nasledovným spôsobom:

F        letová hladina vyjadrená písmenom F, za ktorým nasledujú 3 číslice (napríklad F085, F330)
A       nadmorská výška v stovkách stôp vyjadrená písmenom A, za ktorým nasledujú 3 číslice (napríklad A045, A100)
VFR   – písmená „VFR“ pre neriadené lety VFR

Vo FIRe LZBB (Slovensko), LHCC (Maďarsko) a LOVV (Rakúsko) je prevodná výška stanovená na 10 000 stôp. To znamená, že do tejto výšky sa v letovom pláne uvádza „A“ a nad túto výšku sa píše „F“.

POZORprevodná výška (10 000ft) a neriadený vzdušný priestor (trieda G) nie je to isté!!! Trieda G je do 8000ft (mimo CTR/TMA).

V prípade trate, tá sa vyjadruje pomocou bodovletových ciest, súradnícsmerníkov. V slovenskej verzii L4444 je spomenutá aj možnosť napísať názov zemepisného miesta, zároveň je táto odchýlka uvedená aj v AIPe. V niektorých  iných štátoch sú už zemepisné názvy zakázané (EPWW – Poľsko).

V praxi to vyzerá nasledovne:

VFR

> let VFR si napíše vstupné/výstupné VFR body z/do CTR jednotlivých letísk (samozrejme ak letí z takého letiska, alebo pristáva)
>   medzi jednotlivé body si napíše DCT
>   význačný bod je možné uviesť aj pomocou súradníc, smerníka a zemepisného názvu (na SK)

Zároveň by sme ale radi upozornili, že aj napriek tomu, že sú súradnice a smerníky povolené, letový plán, ktorý obsahuje takúto trať je ťažšie „čitateľný“ pre ATS. Pre ilustráciu uvedieme príklad:

N0120VFR 4813N01724E 4810N01732E NIT171017 4800N01720E …

Ako je vidieť, trať je síce v poriadku, avšak na prvý  pohľad z nej nie je jasné, kadiaľ zamýšľa pilot letieť. Takto vyjadrená trať sa väčšinou objavuje ako výstup z plánovacích aplikácií na internete. A to aj napriek tomu, že pilot si „nakliká“ oficiálne body. Aplikácia zmení napríklad SAMORIN na súradnice. Netvrdíme že nemôžete tieto produkty používať, avšak 100% odporúčame, aby ste si pred odletom z akéhokoľvek letiska na svete svoj letový plán overili.

 

IFR

>   let IFR si napíše prvý bod, v ktorom sa napojí na niektorú letovú cestu, za ním nasleduje označenie letovej cesty, opäť bod atď. (viac o plánovaní IFR sa dočítate v IFPS Users Manual, ktorý nájdete na Network Operational Portal – Eurocontrol)
>   v súčastnosti je v niektorých FIRoch zavedený Free Route Airspace – t.z. vo FIRe už nie sú letové cesty a trať sa vyjadruje len pomocou bodov

FPL - IFR

FPL – IFR

Zdroj: (IBAF – LPS SR, š.p.)

V prípade, že potrebujete meniť pravidlá letu z IFR na VFR alebo opačne, v trati je potrebné uviesť bod, kde táto zmena nastane. Rovnako to platí aj pri zmene hladiny alebo rýchlosti.

Príklady zmeny pravidiel letu:

NIT A42 SLC VFR
SENEC NIT SLC/N0150A090 IFR A42 DEDIS

Príklady zmeny rýchlosti alebo hladiny:
N0150A095 SENEC NIT HRONSKA BREZNICA VIGLAS/N120VFR VERNAR KEZMAROK
N0150A090 NIT A42 SLC/N0150F110 A42 DEDIS

„Miestna činnosť“

V prípade ak plánujete v rámci letu napr. miestnu činnosť, je potrebné túto informáciu uviesť. V prípade letov VFR sa to dá vyjadriť pomocou skratky DLE/hhmm (tá sa však píše do poľa 18) a v prípade letov IFR je možné použiť DLE/hhmm alebo STAY/ indikátor (ten sa píše do trate, medzi dva body).

NIT A42 SLC STAY1/0100 TAKOS A42 DEDIS

Tréningový FPL z Trenčína do Brna, VFR – IFR, STAY:

(FPL-OMXXX-ZG
-DA40/L-SDGRY/s
-LZTN0800
-N0100VFR VALPI DCT HLV/N0100A060 IFR STAY1/0100 HLV
-LKTB0200 LZPP LKMT
-PBN/D2O2 DOF/YYMMDD EET/LKAA0005 OPR/AEROCLUB RMK/TRG FLT STAYINFO1/APP LKTB)

> > > > > > > > > > > > > > > >

ENR 1.2.1.7

Všetky  lety  VFR  z/do  neriadeného  vzdušného priestoru vstupujúce z/do CTR letiska musia byť uskutočňované iba cez stanovené výstupné/vstupné body, pokiaľ príslušné stanovište ATC nepovolí inak.

> > > > > > > > > > > > > > > >

Lety mimo tratí ATS: zapíšte body vzdialené od seba obyčajne nie viac ako 30 minút letu alebo 370 km (200 NM) vrátane každého bodu, v ktorom sa plánuje zmena rýchlosti alebo hladiny, zmena trate alebo zmena pravidiel letu.

> > > > > > > > > > > > > > > >

Letisko určenia, doba letu a náhradné letiská sa vpisujú  do poľa 16.

FPL - Destination

FPL – Destination

Podobne ako pri letisku vzletu, aj tu sa používa rovnaký postup. Zapíše sa ICAO kód letiska a v prípade, ak letisko nemá pridelený takýto kód, zapíšu sa písmená ZZZZ a v poli 18 za skratkou DEST/ napíše miesto určenia (príklad: DEST/BIDOVCE 4844N02126E).

Doba letu sa napíše bez medzery vo formáte HHMM (príklad: LZZI0137).

Nasleduje/ú náhradné letisko/á, kde sa opäť používa ICAO kód letiska.

Dostávame sa pomaly k záveru a preto to najlepšie na koniec – polia 18 a 19. Pole 18 – iné informácie.

FPL - Other information

FPL – Other information

Do tohto poľa sa vpíšu ostatné potrebné a dôležité informácie týkajúce sa letu za presne stanovenými skratkami. Aj pre toto pole 18 máme pripravenú samostatnú pomôcku 🙂 – POMOCKA_L4444_pole_18

 

Pole 19 – Doplňujúce informácie, nevysielajú sa v správach FPL. Toto pole je dôležité v prípade pátrania a záchrany. Uvádzajú sa tu:

 • Vytrvalosť letu E/                   t.z. na koľko HHMM má lietadlo palivo
  Napríklad: E/0505
 • Počet osôb na palube P/        napríklad P/004 Ø v prípade skupinového letu nadiktujte, alebo uveďte počet osôb v jednotlivých lietadlách skupiny
 • Núdzové rádio R/
  U  = UHF
  V  = VHF
  E  = ELT
 • Záchranné vybavenie S/
  P  = POLAR
  D = DESERT
  M = MARITIME
  J  = JUNGLE
 • Vesty J/
  L = LIGHT
  F = FLUORES
  U = UHF
  V = VHF
 • Člny D/
  – počet člnov
  – kapacita člnov
  – zakrytie člnov
  – farba
  Napríklad: D/01 008 C ORANGE
 • Farba lietadla A/                    napíšte farbu lietadla a význačné znaky
  Napríklad:: WHITE ORANGE WINGTIPS RED TAIL
 • Poznámka N/                         tel. číslo, počet osôb na palubách v prípade skupinového letu, farba lietadiel v prípade skupinového letu, iné poznámky
  Napríklad: OMAAA 2POB WHITE OMBBB 3POB GREY OMCCC 4POB WHITEBLUERED
 • Veliteľ lietadla C/                   Vaše meno 🙂

Opakujeme, že pole 19 sa nevysiela v správe FPL, t.z. že ak potrebujete napríklad uviesť a zverejniť (t.z. aby bolo distribuované v správe FPL) telefónne číslo, alebo že sa jedná o tréningový let, je potrebné tieto informácie napísať do poľa 18 🙂

Dostali sme sa na záver. Snáď sme Vám letový plán aspoň trochu priblížili a ak aj poradili, splnilo to účel.

 

Pár riadkov od dispečera FIC na téme lietania v triede G nájdete TU.

Tags:

©2024 Airliners.sk, o.z. Všetky práva vyhradené

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem nás kontaktovať, zanechajte nám správu.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?